1. خانه
  2. مارکرهای پوستی تصویربرداری پزشکی

مارکرهای پوستی تصویربرداری پزشکی

مارکرهای پوستی تصویربرداری پزشکی:

   

نیپل مارکر: تعیین محل دقیق نیپل در تفسیر یک کلیشه ماموگرام بعنوان یک Land mark از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

این مارکرها نه تنها محل نیپل را بطور دقیق مشخص میکنند بلکه هرگونه حرکت Breast در طول اکسپوز را نیز مشخص میکنند (مزیت استفاده از این مارکرها نسبت به تشخیص محل نیپل در برخی دستگاههای ماموگرافی)

 

مول مارکر: این مارکرها بصورت رینگ بوده و با ایجاد یک حاشیه کمرنگ محل دقیق هرگونه زایده، خال و یا توده (یا هر محل مورد نظررادیولوژیست) را در کلیشه ماموگرام مشخص می کنند.

 

سی تی اسپات: این مارکرها جهت تعیین دقیق محل مورد درمان در پروسه پلنینگ پرتو درمانی را معین میکنند.

جنس این دسته مارکرها به گونه ایی است که هیچ گونه (Beam Hardening Artifact) ناشی از دانسیته بالای مارکر در حین پروسهسی تی اسکن ایجاد نمیکنند.

نوشته قبلی
سرنگهای فشار قوی انژکتور
نوشته بعدی
کاور پلیت یکبار مصرف ماموگرافی
فهرست